Transgalactic Instruments (TGI) е малка високотехнологична фирма с широки ресурси за разработка на разнообразни хард- и софтуер, произвеждаща компютризирана апаратура за ядрени и рентгенови спектрометрични анализи. Продуктитe ни се разработват от нас до ниво платка (т.е купуваме силиция си, някои периферии и т.н.). Всичкият ни софтуер е написан и тестван с наши програмни средства под DPS, нашата операционна система, на наши компютри - базирани на power architecture, по-рано и на 68k.

Продуктите ни варират от компютърен хардуер и най-сложен софтуер до прецизна, широколентова аналогова апаратура. Понякога правим и договорни разработки за производители от други браншове.
На ядрения пазар участваме с върховите за този пазар netMCA серия спектрометри (дотук в 6 страни на 3 континента), вършещи цялата работа от събирането на данни (физическото измерване) до пълния количествен и качествен анализ, използваеми с практически всякакви детектори (HPGe, NaI и т.н.) .

TGI ще продължи да присъства ядрения пазар и ще продължи да разработва както нова измервателна апаратура, така и компютърен хард- и софтуер.

TGI е основана от Димитър Попов и е негова собственост; той е и авторът на хард- и софтуерните разработки. Венцеслав Венев е автор разработките на пластмасовите ни механични части.

TGI Home List of Products Old Documents Contact Us Кои сме ние Downloads услуги