About TGI Тук са показани някои продукти разработени в TGI. Някои са разработки на наши продукти, които произвеждаме, други са разработени по договор за клиент.

The Nukeman Нашият Nukeman преносим компютър с Nukebus слотове за апаратура за ядрена (гама, алфа, бета) спектрометрия.
Работи под DPS, която осигурява пълните функции, очаквани от големите съвременни операционни системи на цената на минимални системни ресурси и с бързина на реакцията неотстъпваща на тази на която и да е RTOS.
Използва един Freescale MPC824x процесор (PPC) и един MC68340 (68K), като двата имат адресно пространство.
The hi-spec module Нашият hi-spec nukebus модул за високоскоразделителна/високоскоростна гама спектроскопия (както и за алфа, рентген и т.н.).
Базиран на сигнален процесор (DSP), изпозващ разработени от нас алгоритми на преобразуване. Над 5 години след появата му на пазара конкурентите ни нямат продукт достигащ параметрите му.
Използва двуядрен TMS320VC5420 сигнален процесор, който обработва в реално време поток от 14-бита, 10 MSPS данни.
The yavotron-2 Програмируем генератор на ток за медицински цели - криоелектрофореза.
Разработен за клиент; ползва 400 MHz MPC5200 процесор от Freescale.
The hi-spec module Програмируем генератор на ток за медицински цели - криоелектрофореза.
Частично разработен за друг клиент. Ревизирахме и обновихме схемите на съществуваща разработка, добавяйки нови функции (превключващо захранване (SMPS) за работа на акумулатори, както и зареждаща ги част), опроводихме платката и написахме софтуера. Използва 68HC11 процесор от Freescale (Motorola).
The IPN project Ethernet switch + MPC5200 400 MHz Freescale PPC процесор с до 128M DDRAM и 2M или 4M flash памет.
Разработихме хардуера и опроводихме платката.
The MOVIC HV source Нашият MOVIC високоволтов источник, част от Nukebus базираната ни линия спектрометрични продукти. Със свой собствен микроконтролер и два независими изхода, всеки от които може да бъде поръчан до + или - 4500 волта.
The ISA card MCA Първият в света (1991...) едноплатков спектрален анализатор (MCA) за германиеви детектори (HPGE).
Разработен и опроводен от основателя на TGI по времето преди основаването ни, тогава работещ за производителя на спектрални анализатори в Германия.
The first Nukeman Първият Nukeman. Това е първият продукт, разработен и произвеждан от TGI след основаването ни. Комплектован с разработените и произвеждани от нас заедно с него 321 спектрометричен модул и 351 високоволтов източник е портативният анализатор с далеч най-добри параметри на своето време.
Използва MC68340 процесор от Motolola (сега Freescale).
Спрян от производство, това е историческа справка.
The 321 acquisition module Спектрометричен модул модел 321 , може би най-сложният - и със сигурност най-компактният - пълен аналогов ядрено спектрометричен модул създаван някога по света. Не само позволява да се избира измерване по върхова стойност или по площ, но съдържа и пълен ротационен превключвател на 6 времеконстанти на усилвателя, също както големите NIM формиращи усилватели; при това този превключвател е управляван от миниатюрен серво мотор , всичко това събрано в немного повече обем от този на цигарена кутия...
Преобразуването е 120 MHz Wilkinson (peak или gated integrator), има и собствен 68HC11 микроконтролер. Спрян от производство, това е историческа справка.

TGI Home List of Products Old Documents Contact Us About Us Downloads услуги