About TGI Разполагаме с широки възможности за разработка на електронна апаратура, от най-проста до най-сложна, които са достъпни и за външни клиенти.
Осъществяваме пълния цикъл на разработката - започвайки от нула и стигайки до доставяне на документиран прототип и изработка на малка първоначална производствена серия, според желанието на клиента.
Това включва разработка на хардуер, опроводяване на съответните печатни платки, разработка на алгоритми и софтуер, разработка на кутията и производство на целия прототип.
Изпълняваме и само някои от изброените услуги в рамките на нечий проект.
From scratch to aproduct... From scratch to aproduct...

Опитът ни е в следните области:
Хардуер -
- Аналогови системи: прецизни и широколентови за измерване и контрол, събиране на данни,
- Цифрови: компютри, вградени компютри, микроконтролери, сигнални процесори, контролери,
- Захранване: нискошумящи превключващи (switched mode) захранвания,
- Кутии: пластмасови (прототипи и малки начални серии) и/или ецвани от 0.5мм месингова, медна или неръждаема ламарина.

Софтуер -
- Фърмуер (firmware) за микроконтролери (PPC, 68K/CPU32, 68HCxx, TI MSP430 и др.),
- софтуер за сигнални процесори (TI 54xx и др.),
- фърмуер/софтуер за вградени компютърни системи, с или без embedded DPS - нашата операционна система, съдържаща разни файлови системи (DPS native, FAT, ISO9660), tcp/ip стек от протоколи, с caching DNS и различни протоколи от високо ниво (като http, ftp, smtp, pop3, ntp и т.н.),
- по-големи софтуерни продукти, работещи на системи, които все още биха могли да бъдат "малки" и вградени, под DPS с някакъв вид дискова памет.

Операционната ни система - DPS - работи на процесори от Power Architecture (PPC) и - с по-малки възможности - на CPU32 (68К).

TGI Home List of Products Old Documents Contact Us About Us Downloads услуги